Vergoedingen

De behandelingen bij Pedagogisch Perspectief worden vergoed vanuit het basispakket, met uitzondering van behandelingen die niet langer onder de Zorgverzekeringswet vallen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Dit betekent niet dat de behandelingen volledig door de verzekeraar worden betaald. Voor iedere BGGZ behandeling geldt het eigen risico van € 385 per jaar.

Als wij een contract met uw verzekeraar hebben worden de overige kosten volledig vergoed. In onderstaande overzicht ziet u met welke verzekeraars wij een contract hebben.

De huisarts krijgt een veel grotere rol. Hij / zij zal bepalen naar welke vorm van GGZ u verwezen wordt. De huisartsen worden verwacht  zelf meer geestelijke gezondheidszorg te bieden. Dat zal vaak worden gedaan door een POH-GGZ (praktijkondersteuner).

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar is een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk.
Voor iedereen die ouder is dan 18 jaar is het eigen risico van toepassing. Het standaard verplicht eigen risico in 2016 is € 385,-. Houdt u er rekening mee dat er naast de behandeling ook andere verrichtingen zoals telefonische contacten, verslaglegging en overleg meetellen voor uw eigen risico. In 2015 is er geen eigen bijdrage in de GGZ. Wij zorgen voor de declaratie bij uw zorgverzekeraar wanneer wij een contract met uw zorgverzekeraar hebben.

Met de volgende zorgverzekeraars is een contract gesloten:

Menzis

CZ

Multizorg

Zilveren Kruis Achmea

VGZ

DSW

De Friesland

U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar: info@pedagogischperspectief.com U heeft een verwijzing van de huisarts nodig.