Elementor #969

Na een ingrijpende gebeurtenis in 2015 heb ik het wandelen weer opgepakt. Inmiddels heb ik samen met mijn man al diverse wandelpaden in Nederland en buitenland gelopen. Ik heb zelf…

Lees verderElementor #969

kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Per 11-06-2022 is er een nieuwe…

Lees verderkwaliteitsstatuut