Intake

Heb je als ouder/verzorger zorgen over je kind? Over hoe het zich voelt, over hoe het met je kind gaat, over wat het heeft meegemaakt en merk je dat je kind moeite heeft om dit goed te verwerken?
Heb je als kind of jongere zelf last van hoe je je voelt of wat er is gebeurd en wil je daar graag mee geholpen worden?

Dan kunnen we door praten met jou en je ouders, taakjes te doen en te spelen leren we je eerst beter kennen. Dan komen we erachter hoe we je met deze dingen kunnen helpen. Het kan zijn dat dat is door te spelen of te praten. Je ouders leren ook hoe ze jou kunnen helpen . Uiteindelijk is het de bedoeling dat je je fijner gaat voelen (zie behandelmethoden.

Onderzoek

Na het intakegesprek kan het vervolgtraject bestaan uit onderzoek. Hierbij kunt u denken aan:

 • Onderzoek gesprekken met ouders/verzorgers of volwassenen bijvoorbeeld om meer informatie te krijgen over de ontwikkeling en het huidig functioneren van het kind/de jongere of de volwassene zelf.
 • Gesprekken met de jongere of (jong)volwassene om meer zicht te krijgen op de klachten.
 • Observatie in de thuissituatie of op school.
 • Psychodiagnostisch onderzoek. Deze kan bestaan uit:
  • Intelligentieonderzoek. Dit zegt iets over de cognitieve capaciteiten en over de talige en niet-talige mogelijkheden.
  • Neuropsychologisch onderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar de aandacht en concentratiemogelijkheden, de geheugenfuncties, vaardigheden om te plannen, flexibiliteit in denken, impulsiviteit en de oog-handcoördinatie.
  • Persoonlijkheidsonderzoek. Dit onderzoek gaat na hoe iemand zichzelf en zijn of haar omgeving beleeft. Tevens geeft het informatie over stemming, (faal)angst, welbevinden o.a. op school/werk, sociale omgang en gedrag.
  • Gezinsonderzoek. Dit onderzoek zegt iets over de gezinsbeleving van het kind/de jongere, de onderlinge communicatie en interactiepatronen.

De gegevens uit het onderzoek worden weergegeven in een verslag. Dit wordt met de ouders/verzorgers of de volwassene zelf besproken. Afhankelijk van de leeftijd is de jongere hier ook bij aanwezig. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek wordt een behandeling/begeleiding voorgesteld of vindt er – in overleg – een verwijzing plaats naar een andere deskundige of instelling.

Behandeling

Als we besluiten dat we(ook) gaan behandelen, bekijken steeds samen wanneer we het volgende gesprek plannen –  de gesprekken kunnen ook via Therapieland plaatsvinden! Je krijgt informatie en opdrachten waarmee je thuis verder aan de slag kan. In onze eHealth-modules (zie behandelmethoden) krijgt je online een van je behandelaar, zodat we ook tussen de gesprekken door blijven werken aan je behandeldoelen.

Hoe gaat het met?

Regelmatig kijken we hoe het gaat. Zijn je klachten al verminderd? Zitten we op de goede weg om uw behandeldoelen te halen? Vindt je de behandeling prettig en zinvol?

We maken hiervoor gebruik van (korte) vragenlijsten, om te bekijken hoe het met je gaat?

Aan het eind van de behandeling

Jouw behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Hoe lang? Dat bespreken we samen bij de start. Indien nodig stellen we dat bij. Door regelmatig goed te bespreken hoe het met je gaat weten we ook wanneer je genoeg bent geholpen om zelf weer verder te kunnen, of wanneer andere hulp nodig is.

In het laatste gesprek bekijken we wat jezelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. Die informatie krijgt je mee in een terugvalpreventieplan. Ook houd je toegang tot een aantal eHealth-modules.