Behandeling van misofonie

Een behandeling voor misofonie

Misofonie (letterlijk: geluidshaat) is een aandoening waarvoor tot een aantal jaren geleden nog geen behandeling was. Bij mensen met misofonie treden extreme gevoelens van woede en/of walging op bij het horen van bepaalde, door mensen geproduceerde, geluiden (smakken, sniffen, ademhalen of kuchen). Het voortdurend onderdrukken van deze woede is slopend en lijdt tot vermijdingsgedrag, zoals het dragen van oordoppen, alleen werken en eten en zelfs tot het verbreken van relaties. Tijdelijk is dit soms afdoende, maar de heftige reactie op het geluid neemt niet af, integendeel.