Bij de kortdurende generalistische ggz kun je als jeugdige/volwassene terecht met lichte tot matig ernstige problematiek en met chronische problematiek die voldoende stabiel is.

Behandeling

 1. face to face gesprekken
 2. online gesprekken

Welke klachten behandel ik?

Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van:

 • stemmingsklachten: zoals somberheid, moedeloos zijn, vermoeidheid, etc.

 • angstklachten: zoals paniek, sociale angst, angst voor bepaalde plekken, etc.

 • Traumagerelateerde klachten
 • Klachten gerelateerd aan Autisme of AD(H)D

Wat behandel ik niet?

Als tijdens de intake of de behandeling blijkt dat uw klachten te zwaar of te complex zijn, verwijzen ik u door naar een aanbieder die u wel de juiste zorg kan bieden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij:​

 • Alcohol- of drugsafhankelijkheid

 • Psychotische stoornis

 • Ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid

Twijfelt u of u bij ons aan het goede adres bent? Neem vooral contact op om te overleggen.

Behandelmethoden

 • Kortdurend behandelen volgens het KOP-model

Uitgangspunt bij deze behandelvorm is dat Klachten (K) zijn ontstaan door een wisselwerking tussen Omgeving (O) en Persoon (P). We kijken naar uw klachten, naar factoren in uw omgeving die hierbij een rol spelen en hoe u daarmee omgaat. Daarna werken we aan veranderingen, waarbij we uitgaan van uw krachten.

Deze therapie gebruiken we vooral bij somberheidsklachten.

 • Cognitieve gedragstherapie

Met cognitieve gedragstherapie bekijken we hoe uw gedachten (cognities) en gedrag uw klachten in stand houden. Door het onderzoeken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af.

Deze therapie kan zowel bij angst- als bij somberheidsklachten worden ingezet. Samen bekijken we wat het beste bij u past.

 • MBCT

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), in het Nederlands vertaald als Aandachtgerichte Cognitieve Therapie, richt zich specifiek op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten, niet-reageren en niet-oordelen waardoor er ruimte komt voor acceptatie. Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht. De aandacht is gericht op de onmiddellijke ervaringen en het herkennen van mentale gebeurtenissen in het huidige moment. De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er onmiddelijk een waardeoordeel over uit te spreken en zonder er iets aan te willen veranderen.

 • COGMED

De Cogmed Werkgeheugen Training is een wetenschappelijk bewezen methode die door het trainen van het werkgeheugen het concentratievermogen kan verbeteren. De Cogmed Werkgeheugen Training kan onder begeleiding van een coach toegepast worden bij kinderen en volwassenen met concentratieproblemen, ADD, ADHD, burn-out en niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Als jij of jouw kind moeite heeft met concentreren is het goed mogelijk dat je de gevolgen van een werkgeheugenprobleem ondervindt.

Door de Cogmed Werkgeheugen Training gaat het werkgeheugen beter om met signalen van buitenaf. Worden gedachten beter gestructureerd en informatie wordt beter verwerkt.Cogmed pakt de stoornis direct aan bij de bron voor optimaal resultaat en mentale rust.

Voor meer informatie klik op onderstaande link.

http://www.cogmed.nl

EMDR

EMDR helpt je weer op weg als het niet lukt om een heftige gebeurtenis goed te verwerken. Effectieve therapie, bewezen methode.

Kwaliteitsstandaarden

Elke behandeling is maatwerk. Wat past bij u en wat juist niet? Maar er zijn ook wetenschappelijke inzichten over wat wel werkt en wat niet. Deze inzichten zijn opgenomen in de kwaliteitsstandaarden voor de GGZ. Wij combineren de kennis uit deze standaarden met de kennis over en van u om tot een effectieve behandeling te komen.

De kwaliteitsstandaard die wij gebruiken bij de behandeling:

eHealth – thuis verder aan de slag

Voor een goede behandeling is het belangrijk dat u zelf ook actief aan de slag kan en gaat. Daarin ondersteunen we u graag. Bij (bijna) elke behandeling gebruik we daarom eHealth (Therapieland): apps en modules waarmee u thuis, via internet, aan de slag kan met oefeningen, tips en informatie.

U krijgt dus huiswerk mee. Uw behandelaar geeft u in de modules ook feedback, zodat zowel u als de behandelaar bij de volgende afspraak alweer een paar stappen verder bent dan aan het einde van de vorige afspraak.

Voor onze eHealth-modules maken wij gebruik van het aanbod van BlendedGGZ. Eventuele apps zoeken we altijd uit passend bij u en uw doelen. Heeft u zelf apps of informatie gevonden? Leg het gerust voor aan uw behandelaar – we kijken dan samen of en hoe dit een plek kan krijgen binnen uw behandeling.

Samenwerking met andere (zorg)professionals

Uw mentale gezondheid hangt nauw samen met andere dingen die voor u belangrijk zijn. Zoals uw lichamelijke gezondheid, uw sociale contacten en uw dagbesteding.

Met onze kennis- en samenwerkingspartners kunnen wij u ook hierbij ondersteunen. Lees meer bij “Links”