Elementor #969

gemaakt door Marjo

Na een ingrijpende gebeurtenis in 2015 heb ik het wandelen weer opgepakt. Inmiddels heb ik samen met mijn man al diverse wandelpaden in Nederland en buitenland gelopen. Ik heb zelf ondervonden wat het effect is van bewegen in de natuur op de psyche. In 2022 kwam het idee om datgene wat ik zelf heb ondervonden ook in de praktijk te brengen in de therapie met cliënten. Mijn cliënten zijn net als ik over de resultaten van wandeltherapie zeer enthousiast. De bedoeling is dat deze wandeltherapie nog meer wordt uitgebreid binnen de praktijk.