Vergoedingen

Kinderen

De gemeente waar je woont vergoedt de kosten voor onderzoek en behandeling.

Ik heb met alle 14 gemeenten in Twente een contract afgesloten voor 2023

Je hebt een hiervoor een verwijzing nodig van de huisarts of de gemeente.

Volwassenen

Ik heb voor 2023 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

  • U heeft vanuit uw basisverzekering recht op volledige vergoeding van psychologische hulp vanuit de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. De kosten worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel of Intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, diagnostiek, e-mailconsulten, telefonische consulten en e-health. Ook de indirecte tijd die besteed wordt aan de behandeling van uw kind valt hieronder (denkt u hierbij aan overleg met huisartsen of scholen en verslaglegging).
  • Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk € 100,00 per sessie.
  • Niet alle problematiek wordt vergoed. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij uw behandelaar en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject! Het tarief voor een overig zorgproduct (OVP) is € 100,00 
  • Houd er daarnaast rekening mee dat bij jongeren en volwassenen boven de 18 jaar bij elke vergoeding vanuit de zorgverzekeraar eerst het verplichte eigen risico (E 385,00) zelf moet worden betaald.